Zápis do ZŠ 2017

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

se uskuteční  19. dubna 2017 v 16:00 hodin v budově ZŠ.

(téma zápisu ještě upřesníme)

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

Novela školského zákona (zák. č. 56182004 Sb.) přinesla změnu týkající se odkladu povinné školní docházky:

"Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Z výše uvedeného vyplývá: zákonný zástupce, který bude žádat pro své dítě odklad školní docházky, musí nejpozději do 30. dubna aktuálního školního roku (tj. do 30. 4. 2017) přinést škole doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny (nebo speciálně pedagogického centra) a dětského lékaře. Na základě těchto doporučení a písemné žádosti zákonného zástupce škola vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Doporučujeme rodičům uvažujícím o odkladu povinné školní docházky jejich dítěte, aby včas kontaktovali pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně-pedagogické centrum.  

2017 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher