Zápis do MŠ 2017

 Z  á  p  i  s

 
dětí do mateřské školy
 

Ivančicích - Řeznovicích

 
se koná
 

ve středu 10. 5.  2017

 
od 8,00  -  15,30 hodin ve třídě mateřské školy.
 
K zápisu je potřeba přinést:

1. vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list potvrzený od lékaře

   (tiskopisy lze vyzvednout v MŠ v týdnu od 3. – 7. 4. 2017)

2. občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.

Připomínáme rodičům, že s účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku k 31.8. ( a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku)

 
Těšíme se na Vás.
                           

                            Zaměstnanci ZŠ a MŠ  Řeznovice

 

V Řeznovicích dne  15. 2. 2017                                  Mgr.Karla Černá

                                                                                      ředitelka ZŠ a MŠ

2017 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher