Kritéria přijetí žáků do ZŠ

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ a k plnění povinnosti školní docházky 

Kapacita ZŠ je 70 žáků.

Do prvního ročníku základní školy v Ivančicích – Řeznovicích zřízené městem Ivančice se přednostně přijímají děti podle kritérií:

1.     Dítě s místem trvalého pobytu v Řeznovicích a Hrubšicích. (Dle § 36 Školského zákona -561/2004 Sb. ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.)

2.     Dítě z jiného školského obvodu navštěvující mateřskou školu, která je součástí ZŠ a MŠ Ivančice - Řeznovice.

3.     Dítě z jiného školského obvodu, jehož sourozenec je žákem základní školy nebo dítětem mateřské školy v Ivančicích - Řeznovicích.

4.     Dítě z jiného školského obvodu, jehož rodiče projevují zájem o vzdělávací program ZŠ (účast dítěte v kroužcích, akcích školy, sourozenec, který dříve školu navštěvoval....).

  Mgr. Karla Černá, ředitelka školy 

2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher