Nové pokyny ke stravování

 Informace ke stravování

Obědy jsou odebírány ze ŠJ Na Brněnce v Ivančicích. Svačiny pro MŠ jsou připravovány v mateřské škole Ivančice - Řeznovice.

Zájemci o stravování se přihlašují v ZŠ a MŠ Řeznovice formou písemné přihlášky.

Evidenci strávníků a  poplatků za stravování provádí p.učetní V.Chalupová.

Oběd nebo svačina mohou být přítomnému dítěti vydány pouze v době, která je k tomu určená.(  MŠ od 12: 00 – 12:30 hod, ZŠ 12:30 – 13:00 hod.)Není možné individuálně otevírat várnice, kde je strava určená všem a musí být dodržena předepsaná teplota.

Stravné se platí do  20. dne  v měsíci na následující měsíc.

-         Poplatky za svačiny i za obědy vybírá p.učetní V.Chalupová  v ředitelně školy.

-         Datum vybírání poplatků je vždy v MŠ oznámeno na vývěsce pro rodiče.

-         Platit je možné pouze v uvedeném dni i v časech uvedených pracovnici pověřené výběrem těchto poplatků.

-         Placení probíhá po vyzvání k zaplacení lístkem s uvedeným datem platby a výši poplatků. Děti obdrží lístek alespoň dva dny před datem  platby.

-          Nabízíme rodičům možnost platby převodním příkazem na účet školy. Rodičům, kteří si vyberou tento způsob platby stravného, poplatku za MŠ či ŠD, za kroužky…bude na začátku školního roku sdělena výše částky a variabilní symbol, číslo účtu – 1054430297/0100.Přeplatky budou vyúčtovány v červnu a vráceny  v červenci.

Převod částky je nutný vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc. Platbu na září provedou rodiče ihned po obdržení potřebných informací.  

Odhlášení stravy:

-           Se  provádí osobně, telefonem 775 571 114, email: bukacova.skola@seznam.cz

-          Odhlášení obědů a svačin je možné nejpozději den předem do10:00 hodin u zaměstnanců pověřených stravováním v MŠ a ZŠ v Řeznovicích.

-          První den nemoci lze přinést nosiče označené jménem dítěte a odebrat si oběd v době výdeje oběda – v MŠ 12:00 – 12:30 hodin, v ZŠ 12:45 – 13:15 hod. Jinak oběd propadne. Není možné nechávat nosiče s obědem na skříňce dítěte delší dobu z důvodu hygienických předpisů.

-          Případné prodloužení doby nemoci či předčasný návrat je třeba rovněž oznámit den předem.

 Strávníci si mohou vybrat 4krát do týdne ze dvou jídel. Žáci ze ZŠ hlásí výběr vychovatelce ŠD. V MŠ volí jídlo učitelky společně se zaměstnanci výdejny se zřetelem k vyváženosti stravy a naplňování spotřebního koše. Věnují rovněž pozornost oblibě stravy u většiny dětí.

Od září dochází ke změně ve výši částky za dopolední svačinu na 7,- Kč.

Výše poplatků za svačiny v MŠ:

                                 Dopolední svačina      7,-     Kč

                                 Odpolední svačina      6,-      Kč              

                                 Celkem                     13,-      

Výše poplatků za obědy :

I.kategorie     3 - 6 let         20,00 Kč

II.kat.            7 -10let         23,00 Kč

III.kat.          11-14let         25,00 Kč

Kontakt:  mobil     775 571 114           ZŠ          546 451 114

Řeznovice 27. 8.  2015                                                           Věra Chalupová

                                                                                                 vedoucí jídelny

 
2017 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher