Provoz ŠD


ŠD nabízí dětem možnost trávit volný čas s kamarády tradičně i netradičně. Hlavním posláním ŠD je zabezpečit zájmové činnosti, odpočinek a rekreaci žáků, částečně také dohled nad žáky. Součástí ŠD je každodenní pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu. 

 

PROVOZ ŠD

Ranní ŠD navštěvují děti, které přichází do školy brzy ráno. Družina je ve třídě prvního ročníku v přízemí od 6.45 hod. Dále do ŠD přichází žáci s doprovodem mezi vyučováním /ve volných hodinách/ nebo rovnou z vyučování.

Dvě oddělení školní družiny navštěvují děti od první do páté třídy do max. počtu 60 dětí.

Provoz ŠD končí v 15.30 hodin.

Během prázdnin je družina zavřena.


PROSTORY ŠD

ŠD využívá prostory 1. ročníku v přízemí  a 2. ročníku v prvním patře. Třídy jsou vybaveny  hracími koberci, děti mají k dispozici  společenské  hry, stavebnice, hračky, …

Při pobytu venku využíváme školní zahradu s pískovišti, dětské hřiště pod školou, tělocvičnu, fotbalové hřiště i okolní přírodu.


PŘIHLAŠOVÁNÍ  A ODHLAŠOVÁNÍ  

Rodiče, nebo zákonní zástupci žáka jej přihlašují písemně - zápisním lístkem. Zde upřesní rozsah docházky a odchody. Tyto údaje zaznamenají také do informační knížky. 

Písemně také oznamují změny v docházce během školního roku. 

Omlouvání žáků je písemně, s podpisem a datem /do informační knížky/. 

Ukončení docházky rodiče oznamují písemně. 


PLATBY 

Za pobyt žáků v ŠD je vybírán měsíční poplatek ve výši 80 Kč. Rodiče jsou povinni jej uhradit ve stanoveném termínu, bez ohledu na počet dní strávených v ŠD.


CO POTŘEBUJÍ DĚTI V ŠD

Celodenně je zajištěný pitný režim.

K pohodlnému hraní na koberci a sportování venku je vhodné starší, nebo sportovní oblečení a obuv.

Od prvního do třetího ročníku žáci potřebují podepsané holínky a pláštěnku.


REŽIM ŠD  

   6.45 - 7.45 ranní družina

11.00 – 12.25 rekreační činnosti na zahradě , v ŠD

12.25 – 13.00 oběd

13.00 – 13.30 relaxace, odpočinkové hry

13.30 – 15.00 zájmové kroužky, zájmová a rekreační činnost, příprava na vyučování

15.00 – 15.30 spontánní hry 

 

DOKUMENTACE

Zápisní lístky


Přehled výchovně vzdělávací práce

Řád ŠD, navazuje na školní řád 

Celoroční a měsíční plán činností


 

 

 

 

 

 

110112203456789
2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher