ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠD nabízí dětem možnost trávit volný čas s kamarády tradičně i netradičně. Hlavním posláním ŠD je zabezpečit zájmové činnosti, odpočinek a rekreaci žáků, částečně také dohled nad žáky. Součástí ŠD je každodenní pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu.

PROVOZ ŠD

Děti , které přichází do školy brzy ráno, navštěvují MŠ, kde se příjemně naladí na vyučování.

Do ŠD  přichází žáci s doprovodem mezi vyučováním /ve volných hodinách/ nebo rovnou z vyučování. Provoz ŠD končí v 15.30 hodin.

ŠD navštěvují děti od první do páté třídy do max. počtu 30 dětí.

Během prázdnin je družina zavřena.
 
PROSTORY ŠD

ŠD má vlastní prostory v přízemí budovy a je vybavena novým nábytkem, hracími koberci, společenskými hrami, stavebnicemi, hračkami, ..

Při pobytu venku využíváme školní zahradu s pískovišti, dětské hřiště pod školou, místní fotbalové hřiště a okolní přírodu. K dispozici máme i tělocvičnu.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

Rodiče, nebo zákonní zástupci žáka jej přihlašují písemně -zápisním lístkem. Zde upřesní rozsah docházky a odchody. Tyto údaje zaznamenají také do informační knížky.

Písemně také oznamují změny v docházce během školního roku.

Omlouvání žáků je písemně, s podpisem a datem /do informační knížky/,osobně, nebo telefonicky. Ukončení docházky rodiče oznamují písemně.

PLATBY

Za pobyt dětí v ŠD je vybírán měsíční poplatek ve výši 80 Kč. Rodiče jsou povinni jej uhradit ve stanoveném termínu, bez ohledu na počet dní strávených v ŠD.

CO POTŘEBUJÍ DĚTI V ŠD

Celodenně je zajištěný pitný režim.

K pohodlnému hraní na koberci a sportování venku je vhodné starší, nebo sportovní oblečení.
 
REŽIM ŠD
11.00 – 12.25 rekreační činnosti na zahradě , v ŠD
12.25 – 13.00 oběd
13.00 – 13.30 relaxace, odpočinkové hry
13.30 – 15.00 zájmové kroužky, zájmová a rekreační činnost, příprava na vyučování
15.00 – 15.30 spontánní hry
 
DOKUMENTACE
zápisní lístky
přehled výchovně vzdělávací práce
řád ŠD, navazuje na školní řád
celoroční a měsíční plán činností

 

110112203456789
2017 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher