8. 10. 2014

 

 
z jednání školské rady při Základní škole a mateřské škole, Ivančice - Řeznovice
konané dne 8. 10. 2014
 
Přítomni:   Mgr. Karla Černá, Dagmar Janků, Eva Kalinová, Mgr. Josef Kún
 
Program: 
1. Zahájení a seznámení s kapacitou školy a jejím naplněním.
2. Zpráva o rozpočtu a plánovaných akcích
3. Schválení doplňku ŠVP pro díě s DS – středně těžké postižení
4. Koncepce – ve školním roce 2014/2015 bude školní vzdělávací program školy rozšířen
    o vzdělávání dětí ze speciálního školství (do školy nastupuje dítě se středním
    mentálním postižením)
5. Projekty školy
 
          1. Zahájení
 
Zasedání školské rady svolala a jednání zahájila Eva Kalinová.
Seznámila členy školské rady s jejími právy, povinnostmi a činností, vyplývající ze zákona
č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon).
 
V současné době je zcela naplněná kapacita budovy (74 dětí). Část kapacity ZŠ ještě využívá MŠ, ale v příštím roce nastane problém s kapacitou v obou zařízeních.
ZŠ – odchází 2 dětí, předběžně má přijít asi 13 nových prvňáčků
MŠ – kapacita je překročena o 7 dětí, pokud by nebyla navýšena v prostorách školy, nebylo by možné přijmout téměř žádné děti do MŠ. Do obce se lidé stěhují, jsou tu děti, které mají o školku zájem z řad nových rodičů i sourozenců dětí.
ŠD – většina dětí potřebuje pobyt ve ŠD (dojíždění, zaměstnanost rodičů, kontakt s vrstevníky, hravé a volné činnosti v bezpečném prostředí).
 
Řešení:
- projekt na přístavbu a vestavbu (podkroví, šatny, ŠD, jídelna)
- žádost o navýšení kapacity ŠD a ZŠ provizorně zatím v podmínkách, které máme – lze krátkodobě zvládnout
 
 
        2. Zpráva o rozpočtu a plánovaných akcích
 
Rozpočet na rok 2015 byl odeslán v návrhu na město (1 106 000 – nebyly ale vyčerpány prostředky na výměnu oken v loňském roce ve výši 225 000). Plánované akce
- malování a nátěry podrovnávek
- výměna poslední části oken, pokud nebude projekt na přístavbu a přestavbu
 
        3. ŠVP pro speciální školy – úpravy.
 
Rada školy byla seznámena s úpravami ŠVP.
 
 
         4. Výroční zpráva a koncepce školy
 
Rada školy bere na vědomí výroční zprávu školy za rok 2013/14
Vzdělávání v oblasti kvalifikace – Mgr. Marta Kuchaříková (učitelství pro I. stupeň ZŠ), Jana Krpatová (asistent pedagoga).
 
 
5. Projekty školy
-          Projekt Pohyb a výživa - pilotní ověřování projektu. Je zaměřený na zkvalitnění pohybových a výživových návyků dětí.
-          Global Storylines – pilotování skotského způsobu učení se sociálním dovednostem a postupné vtahování dětí do problematiky šetření vodou, začleňování…. pomocí příběhů. Projekt je plánován na tři roky. V současné době se účastníme druhým rokem.
-          Stáže mateřských škol
-          Ovoce do škol
-          Ukončena činnost projektu Mléko do škol – nemáme zázemí pro skladování těchto produktů.
 
 
Zapsala:
 
Eva Kalinová, předseda
dne 8. 10. 2014
 
 
 
 
Mgr. Josef Kún                                                                                   Dagmar Janků
člen školské rady                                                                               členka školské rady 
 
 
 
 
 
 
Mgr.Karla Černá
ředitelka školy
2017 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher