2016 - 2018 Rozvoj mateřské a základní školy v Řeznovicích, projekt spolufinancovaný EU

V letech 2016 - 2018 probíhá na ZŠ a MŠ Řeznovice projekt s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003118 spolufinancovaný z prostředků EU. 

Týká se následujících oblastí:  
  •  Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze, individualizace a polytechnické výchovy
  •  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  •  Rozvoj dovedností pedagogů prostřednictvím realizace tandemové výuky
  •  Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči

 

2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher