Férová škola

Dne 14. 11. 2012 byla naše škola oceněná v Praze Certifikátem Férových škol, který je udělován vždy na dva roky.

Projekt Férová škola Ligy lidských práv je zaměřený na podporu společného vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich intelektové možnosti, fyzické dispozice či sociální zázemí. Prosazuje otevřenost a individuální přístup ke každému žákovi podle jeho specifických potřeb, ať se jedná o žáka mimořádně nadaného či znevýhodněného. Cílem je, aby základní školy v České republice byly schopné využívat a rozvíjet plný potenciál každého dítěte. Vychází přitom z práva na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání. Více informací na www.ferovaskola.cz.

Ocenění naší školy předcházely tři návštěvy komisařů Férových škol, kteří zjišťovali, jestli se sebehodnocení školy zakládá na pravdě, a vypracovávali evaluační zprávu. Po jejím vyhodnocení jsme byli zařazeni do procesu certifikace.

V září 2016 bylo držitelem certifikátu 30 škol v České republice a nás těší, že jsme mezi nimi.

2017 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher