Principy Montessori pedagogiky v naší MŠ

 

V letošním školním roce jsme se rozhodly začít s praktickým uplatňováním poznatků získaných na seminářích z Montessori pedagogiky.  Cíl, hlavní úkoly a organizace  výchovně vzdělávací práce Montessori pedagogiky je v souladu s cílem a zásadami , které jsme si stanovily v našem ŠVP Dítě a jeho svět.

 • cílem je podpora života, příprava na život, harmonický rozvoj osobnosti  ( respektujeme osobnost dítěte, vlastní tempo vývoje)
 • mottem je: Pomoz mi, abych to dokázalo samo (učitelka je dítěti průvodcem na cestě objevování a učení)
 • každé dítě potřebuje pocit jistoty, bezpečí, úspěšnosti, sebeuspokojení ze své práce
 • našim cílem je připravit dětem bezpečné a příjemné prostředí, ve kterém jednomu na druhém záleží, kde se dětí učí řešit různé situace pozitivním a vhodným způsobem
 • základním principem je svoboda ve stanovených hranicích, která mají svá pravidla,
 • dítě si může zvolit – co, kde, kdy, s kým -  dodržuje však dohodnutá pravidla
 • děti pracují samostatně nebo ve skupinkách ve věkově smíšené třídě, kde starší děti získávají na sebedůvěře a upevňují si své dovednosti tím, že pomáhají mladším a ti se učí pozorováním starších
 • připravené prostředí (děti pracují s pomůckami dle vlastního výběru, vlastním tempem, pomůcky dle 5- ti vzájemně propojených oblastí- praktický život, smyslová výchova, mateřský jazyk, matematika a kosmická výhova postupně začleňujeme do vybudovaných center aktivit )
 • materiál je umístěn v otevřených policích ve výšce dostupné dětem, většina pomůcek obsahuje kontrolní prvky, které cestou pokusu a omylu pomáhají dětem uvědomit si případnou vlastní chybu, vyřešit samostatně problém, učí děti nebát se chyby
 • formy kontroly chyb -  mechanická pomocí smyslového materiálu, opakujícím  se cvičením se zdokonaluje činnost, porovnávání vlastní práce s předlohou
 • trojstupňová výuka – metoda vhodná zejména pro předškolní věk
 1. pojmenování učitelkou – označení předmětů, jevů…
 2. znovupoznání – procvičení s dítětem (dítě přiřazuje k pojmu obrázek,slovo,číslice…)
 3. aktivní ovládání – dítě samo pojmenovává a označuje předměty
 • izolace jedné vlastnosti -  musí být zřetelně vyjádřená, teprve v dalších úkolech je odstupňovaná  (např.červená barva – pak odstíny)
 • respektování individuálního vývoje a využití senzitivní (citlivé) fáze ve vývoji každého dítěte (trvají určitou dobu a nenávratně končí, ať už jsou využity či ne)
 • polarita pozornosti - koncentrace na určitou práci – dítě by nemělo být vyrušováno, má mu být poskytnut dostatek času na dokončení práce

Oblasti, do kterých je rozdělena metodika práce: 

 
 • -          cvičení praktického života
 • -          péče o vlastní osobu
 • -          péče o okolí a prostředí, ve kterém se dítě pohybuje
 • -          zdvořilostní formy chování
 • -          smyslový materiál – pomůcky pro zjemňování sluchových, zrakových, čichových, chuťových a hmatových vjemů
 • -          jazyk – pomůcky pro rozvoj jazyka, dítě se učí formulovat a vyjadřovat vlastní myšlenky , rozumět řeči ostatních, materiál podporující rozvoj psaní a čtení
 • -          matematika – materiál,který pomáhá dětem proniknout do oblasti matematiky
 • -          kosmická výchova – materiál, prostřednictvím kterého děti získávají poznatky o živé i neživé přírodě, o světě
 • -          možnost hudebního, výtvarného, hereckého vyjadřování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • cvičení praktického života (péče o vlastní osobu, péče o okolí a prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, zdvořilostní chování
 • smyslový materiál – pomůcky pro zjemňování sluchových, zrakových, čichových, chuťových a hmatových vjemů
 • jazyk – pomůcky pro rozvoj jazyka, dítě se učí formulovat a vyjadřovat vlastní myšlenky , rozumět řeči ostatních, materiál podporující rozvoj psaní a čtení
 • matematika – materiál,který pomáhá dětem proniknout do oblasti matematiky
 • kosmická výchova – materiál, prostřednictvím kterého děti získávají poznatky o živé i neživé přírodě, o světě
 • možnost hudebního, výtvarného, hereckého vyjadřování

 

 

 

 

2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher