Poslání, vize a filozofie MŠ vychází:
 •  ze základního dokumentu pro MŠ vydaného MŠMT ČR „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu“
 • z platné legislativy MŠ
 • z poslání , vize a filozofie ZŠ , neboť MŠ chápeme jako její nedílnou součást celé organizace
 VIZE MŠ  
(obraz naší MŠ v budoucnosti – jakou školou chceme být)
 
 
STÁT SE KOMUNITNÍ ŠKOLOU
ZAMĚŘENOU NA VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE
JAKO BUDOUCÍHO OBČANA OVLIVŇUJÍCÍHO ŽIVOT SPOLEČNOSTI
 
 
 
 
Směřujeme k tomu, aby dítě se rozvíjelo v občana, který bude:
 • - zdravě sebevědomý
 • - tvořivý
 • - zodpovědný
 • - aktivní
 • - tolerantní
 • - spolupracující
 • - odvážný
 • - komunikativní
 • - důvěřující si
 
 
 

 

2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher