Mateřská škola je od 1. 1. 1997 školou integrovanou se Základní školou Ivančice-Řeznovice, která je od stejného data rovněž i právním subjektem.

 
            Tímto propojením usiluje kolektiv pracovníků MŠ i ZŠ o položení základů výchovy a vzdělávání společným jednotným a vzájemně provázaným systémem pro děti od tří do jedenácti roků. MŠ zde působí jako předstupeň základního vzdělávání v duchu idejí nastolených základní školou.
            MŠ je umístěna v přízemí budovy základní školy, je školou dvoutřídní. Třída MŠ je organizována jako třída smíšená pro děti od dvou do šesti až sedmi roků. Nadstandardní péče je věnována dětem předškolního věku z důvodu plynulého a neohrožujícího přechodu do 1. ročníku základní školy. V rámci této péče je součástí školního vzdělávacího programu MŠ soubor vědomostí, dovedností, návyků a postojů dětí předškolního věku , který plynule navazuje na práci s dětmi v 1. ročníku základní školy.
Základní škola je jednou ze čtyř základních škol v Ivančicích a je nejdále vzdálenou školou od centra města. Nachází se v lokalitě části Ivančic - dříve samostatné obce Řeznovice. Tím je tedy dáno venkovské prostředí školy.
            Základní škola je školou pouze s 1. stupněm, tedy školou s 1. – 5. ročníkem. Druhý stupeň základního vzdělávání absolvují žáci školy ve dvou úplných základních školách v centru města. Škola má kapacitu 50 dětí ZŠ, 32 dětí MŠ. Kapacita ZŠ bývá naplněna na 90 – 100%, kapacita MŠ bývá většinou naplněna na 100%. Většina dětí mateřské školy pochází ze dvou obecních částí města Ivančice – z Řeznovic a pouze dva km vzdálených Hrubšic. Do školky dojíždějí také děti z centra města Ivančice, z Alexovic, Biskoupek a z nedaleké Polanky, jejichž rodiče si školku zvolili právě díky přístupu, výchově a vzdělávání MŠ. O MŠ je velký zájem ze strany rodičů, který však díky nejvýše přípustné kapacitě 32 dětí nejsme schopni uspokojit.
 
MŠ úzce spolupracuje:
- se Základní školou, jejíž je součástí
- s logopedickou poradnou v Ivančicích
- s občanským sdružením Hrubšice
- s občanským sdružením Motýl Řeznovice
- s pedagogicko psychologickou poradnou 
 

 

2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher