Režim dne

Režim dne    I. mladší děti

Denní rozvrh odráží vyvážený poměr časů aktivity a klidu. Počítá s dostatečným přechodem mezi činnostmi. Odpovídá zvláštnostem konkrétního kolektivu dětí, jejich schopnosti koncentrace, celkovému zaměření MŠ. Je pružný, umožňuje začlenění zvláštních akcí, nové společné činnosti, zohledňuje náladu skupiny. .Počítá se změnami, které mohou nastat při zajišťování potřeb dětí, umožňuje učitelkám pozorovat děti, mluvit a pracovat s nimi jednotlivě, v malých, či velkých skupinách. Před příchodem dětí si učitelky připraví potřebné pomůcky a materiál pro plánované činnosti. Děti i rodiče při příchodu přivítají, rodiče mohou jít do třídy společně s dítětem, setrvat dle vlastního zájmu a zapojit se do činnosti.

 
6.45 – 7.50

Scházení dětí,zapojení se do center aktivit dle výběru dětí.

7.55
8.15 - 9.40
9.00 – 9.15

Odchod předškoláků do třídy ZŠ

Ranní setkání, tělovýchovná chvilka, hygiena

Svačina 

       volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky v CA 

       zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity,

       práce ve skupinách, individuální práce s dětmi, hra na flétny.

9.40 – 11.55
 
12.00

Příprava na pobyt venku, vycházka do okolí nebo využití zařízení školní zahrady, využívání pomůcek přinesených z MŠ k plánované činnosti a k poznávání přírody, případně náhradní činnost.

Příchod předškoláků do MŠ
11.55 – 12.30
 

Hygiena, oběd ( děti si prostírají i uklízejí se stolu, získávají sociální a kulturní zkušenosti).

12.30 – 14.00
 

Odpočinek, spánek ( po klidné činnosti – poslechu pohádky, hudby, děti spí. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízena klidná činnost v CA – v ateliéru, knihách, manipulačních hrách. Této doby využíváme také k individuální práci s dětmi, s předškoláky a s dětmi s odkladem školní docházky.

14.00 – 14.30

Tělovýchovná chvilka, hygiena, svačina.

14.30 – 15.30

Hry v centrech aktivit, pobyt venku, rozcházení dětí.

 

Denní rozvrh slouží jako vodítko k danému dni, pružně reaguje na podmínky ovlivňující zájem a činnost dětí.

 

 

Režim dne II - předškoláci.

Denní rozvrh odráží vyvážený poměr časů aktivity a klidu. Počítá s dostatečným přechodem mezi činnostmi. Odpovídá zvláštnostem konkrétního kolektivu dětí, jejich schopnosti koncentrace, celkovému zaměření MŠ. Je pružný, umožňuje začlenění zvláštních akcí, nové společné činnosti, zohledňuje náladu skupiny. .Počítá se změnami, které mohou nastat při zajišťování potřeb dětí, umožňuje učitelkám pozorovat děti, mluvit a pracovat s nimi jednotlivě, v malých, či velkých skupinách. Před příchodem dětí si učitelky připraví potřebné pomůcky a materiál pro plánované činnosti. Rodiče mají možnost pozorovat dítě ve třídě.

 
6.45 – 7.50

Scházení dětí, zapojení se do center aktivit dle výběru dětí.

7.55

Odvedení dětí učitelkou do třídy ZŠ

8.00 – 9.40
 
Ranní setkání

dopolední blok výuky v centrech aktivit s možností zapojení se do probíhajících činností společně s žáky ZŠ

      dopolední bloky: Hv/Vv, ČJ, M, Fl, Z, Tv

      během dopoledního bloku bude probíhat střídání řízených a volných

      činností pod vedením učitelky MŠ a ZŠ   

 
9.30 – 10.00
Hygiena, svačina - prostory třídy ZŠ
Příprava na pobyt venku
10.00 – 12.00

Pobyt venku za doprovodu vychovatelky ŠD(při nízkém počtu dětí v MŠ dojde ke spojení obou tříd)

Předání dětí do prostor MŠ
12.00 – 12.30
 

Hygiena, oběd ( děti si prostírají i uklízejí se stolu, získávají sociální a kulturní zkušenosti).

12.30 – 14.00
 
Odpočinek, možnost spánku

možnost klidových činností v CA – v ateliéru, knihách, manipulačních hrách

14.00 – 14.30

Tělovýchovná chvilka, hygiena, svačina.

14.30 – 15.30

Hry v centrech aktivit, pobyt venku, rozcházení dětí.

 

Denní rozvrh slouží jako vodítko k danému dni, pružně reaguje na podmínky ovlivňující zájem a činnost dětí.

2018 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher