Kritéria přijetí žáků do ŠD 2017/2018

 

 Kritéria pro přijímání žáků do ŠD

( kapacita ŠD je 60 žáků)
 

I. Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 

II. O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD.

 

III. Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitelka školy na základě těchto kritérií:

 

1. Zájemci o ŠD z 1. ročníku.

 

2. Zájemci o ŠD z 2. ročníku.

 

3. Zájemci o ŠD z 3. ročníku.

 

4 Zájemci o ŠD z 4. ročníku.

 

5. Zájemci o ŠD z 5. ročníku.

 
 

V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou z nejvyššího ročníku přednostně přijímáni zájemci o ŠD,  kteří

a) již mají sourozence ve ŠD nebo v MŠ

b) na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší.

 
 
 
 

Mgr. Karla Černá, ředitelka školy

2017 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher