Chov pulců ve třídě

Výtvarná výchova venku

Témata žáků 4. ročníku

Atletické závody

Jarní slavnost

Prvouka ve druhém ročníku

Výlet do centra Eden

Indiánské odpoledne - zápis do školy

Výprava k Biskoupkám 0. a 1.roč.

Noc s Andersenem 2017

Ukliďme Česko

Výprava na Pekárku

Pavel Čech v naší škole

Divadlo pro děti a rodiče

Jak jsme slavili Masopust

Tělocvik s tyčemi - druháci a třeťáci

Jedeme bruslit!

Program v environmentálním středisku Lipka – Jezírko

Oslava vysvědčení

Divadlo Tom Sawyer a animace v kině Scala

Bruslení v Ivančicích

Bobování prvňáci

Výtvarný kroužek

Děti, které nejely na hory

Dolní Morava - hory 2017

Košíková v Řeznovicích

Vánoční besídka ve škole

Vánoční koncert a jarmark

Vánoční dílny pro děti

Bobování 2. a 4. ročníku

Mikuláš

Matematika v tělesné výchově

Rozsvícení vánočního stromu v Ivančicích

Prvňáci a předškoláci v Ivančicích

Vyrábíme na jarmark

Divadlo Klapzubova jedenáctka

Krkonošské pohádky a Fauna Moravy

Volby dětského ředitele

Motýl

Zahájení školního roku

NAŠE škola

2017 © Základní škola Řeznovice | mapa stránek | powered by iPublisher